úvodní stránka e-learning pro firmy stažení produktu o produktu o nás
o produktu
e-learning
přímo v Microsoft Office
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stáhnout zdarma
Stáhněte si zdarma výukový software edu-learning pro Windows 7 a Microsoft Office a získejte přístup k demo lekcím.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naučte se Word, Excel, PowerPoint, Outlook 2010 a Windows 7

Edu-learning je výukový software pro MS Office, kde výuka probíhá přímo ve Wordu, Excelu a Powerpointu. Od roku 2012 navíc přibyly výukové moduly pro Windows 7 a Outlook 2010.

Výuka přímo v Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint

Výukový software edu-learning obsahuje výukové moduly MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Outlook 2010 a Windows 7, které bohatě pokrývají rozsah standardních kurzů pro začátečníky i pokročilé. Každý modul je rozdělen do lekcí, které lze plnit samostatně, výuku lze kdykoliv přerušit a lekce je možné opakovat.

Výuka MS Excel

V modulu MS Excel se naučíte pracovat s tabulkami, pochopíte obsah a vlastnosti buňky, výpočty a funkce a seznámíte se s rozsáhlými možnostmi programu MS Excel. V prvních lekcích se naučíte základy práce s tabulkami a základní úpravu vzhledu (formátu) buněk. Ještě před formátováním čísla je potřeba znát princip tvorby jednoduchých vzorců. Pro složitější výpočty je často vhodné použít složitější vzorce nebo funkce. Při tvorbě rozsáhlejších tabulek můžete pracovat na více listech a používat odkazy a názvy. Pro znázornění dat v buňkách se naučíte vytvářet efektní grafy. Správně nastavit oblast tisku, záhlaví a zápatí nebo další vlastnosti tisku jsou dalšími tématy tohoto modulu. Při práci s rozsáhlejšími daty v Excelu využijete databázové nástroje nebo možnosti pokročilých úprav. Zajímavým analytickým nástrojem je bezpochyby kontingenční tabulka. Mezi nejpokročilejší nástroje Excelu patří formulářové prvky.

Seznam výukových lekcí pro Excel 2007, 2010 a 2013 | pro starší verze


Výuka MS Word

V modulu MS Word se naučíte pracovat s textem, pochopíte strukturu textového dokumentu a procvičíte si používání nástrojů programu MS Word. V prvních lekcích se seznámíte se základními úpravami textu, formátováním písma a odstavce. Tabulátory Vám umožní přesně zarovnávat text ve více odstavcích pod sebou. Styly (souhrny formátů) představují nejdůležitější nástroj při tvorbě rozsáhlejších dokumentů. Automaticky číslovaný seznam nebo odrážky lze přiřadit jednotlivým odstavcům. Správné nastavení tisku dokumentu je dalším tématem. Při časté práci s textem oceníte znalost pokročilejších textových nástrojů. Vložená tabulka, pole nebo hypertextový odkaz patří k nezbytným součástem moderního textového dokumentu. Grafickou úpravu dokumentů lze zlepšit vložením obrázku nebo použitím vektorové (čárové) grafiky. Pomocí hromadné korespondence můžete vytvářet velké množství personalizovaných dopisů nebo připravit tisk štítků a obálek.

Seznam výukových lekcí pro Word 2007, 2010 a 2013 | pro starší verze


Výuka MS PowerPoint

V modulu MS PowerPoint se naučíte vytvářet prezentace a pochopíte strukturu snímku a jeho předlohy. V prvních lekcích se naučíte pracovat s jednotlivými snímky (obrazovkami prezentace) a pracovat s textem v zobrazení osnovy. Dále se naučíte formátovat písmo, odstavce, odrážky a číslování a nastavovat efekty animace jednotlivých prvků. Na snímek se naučíte vkládat jednotlivé objekty jako jsou obrázky, tabulky a grafy. Pomocí nástrojů kreslení lze vytvořit efektní schéma organizační struktury. Jedním z nejdůležitějších prvků prezentace je předloha snímků, která nastavuje vzhled a pozici standardních objektů na snímku. Interaktivní prezentace umožňuje uživateli ovládání pomocí vlastních tlačítek nebo hypertextových odkazů. Automatickou prezentaci, která probíhá samočinně, lze vytvořit pomocí časování snímků a nastavení přechodových efektů. Na závěr se naučíte používat další důležité nástroje a nastavení možností prezentace.

Seznam výukových lekcí pro PowerPoint 2007, 2010 a 2013 | pro starší verze


Výuka MS Outlook 2010

V modulu MS Outlook se naučíte pracovat s objekty tohoto poštovního klienta (pošta, kontakty, kalendář) a využívat spolupráce mezi jednotlivými objekty. V první lekci se naučíte základy práce s poštou, spravovat přijaté i odeslané e-mailové zprávy. Druhá lekce rozšiřuje předchozí lekci o pokročilá nastavení pošty a popisuje postup odvolání a znovuodeslání zprávy nebo nastevní potvrzení o doručení nebo přijetí zprávy. Ve třetí lekci se seznámí uživatel s objektem kalendáře, naučí se plánovat události a schůzky, přijímat schůzky od ostatních uživatelů. Po absolvování čtvrté lekce zvládne uživatel vytvážet a spravovat kontakty a využívat spolupráce mezi objekty kontaktů a pošty. Nejen spolupráce mezi kontakty a poštou, ale i principy spolupráce mezi ostatními objekty povyšuje používání aplikace MS outlook 2010 na vyšší úroveň. Poslední lekce tohoto modulu Vás provede objektem úkolů a naučí Vás úkoly vytvářet, přijímat a zpracovávat.

Seznam výukových lekcí pro Outlook 2010


Výuka MS Windows 7

V modulu Windows 7 se naučíte ovládat prostředí operačního systému a spravovat soubory a složky. Osvojíte si způsoby spuštění programů a otevírání souborů, stejně jako efektivní práci s více otevřenými okny najednou. V první lekci se naučíte pracovat se soubory a složkami umístěnými na ploše: označovat je, přesouvat, kopírovat nebo odstraňovat. Naučíte se používat plochu jako pracovní nástroj, kde jsou umístěny aktuálně používané soubory a složky. Druhá lekce Vás provede správným opoužíváním programu Průzkumník Windows a naučí Vás spravovat soubory a složky dostupné z Vašeho počítače. V průzkumníku se naučíte zefektivnit správu správu souborů a složek používáním panelu adres, změnou zobrazení nebo vyhlédáváním. Třetí lekce Vám představí způsoby otevírání souborů a spuoštění programů. Dozvíte se, jak si přizpůsibit nabídku Start i hlavní panel a umístit na ně často používané programy a soubory. Pomocí panelu jazyků budete umět přepnout jazyk na češtinu a angličtinu.

Seznam výukových lekcí pro Windows 7


Copyright © 2003-2017 EDU 2000 s.r.o. :: Design ATYP, s.r.o. TOPlist